Postępowanie układowe — kiedy jest przeprowadzane?

Istnieje kilka metod przeprowadzania restrukturyzacji w przedsiębiorstwie. Najważniejsze, aby dopasować rodzaj wybranej procedury do sytuacji zaistniałej w firmie. Wiele osób decyduje się na podjęcie współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym, który pomoże w sporządzeniu wniosku i skompletowaniu dodatkowych dokumentów. Sprawdź, na czym polega postępowanie o zatwierdzenie układu.

Dla kogo postępowanie układowe?

Przedsiębiorcy, którzy zmagają się z problemami finansowymi i równocześnie nie chcą dopuścić do ogłoszenia upadłości, mogą podjąć decyzję o przeprowadzeniu restrukturyzacji układowej. Takie rozwiązanie sprawdzi się głównie w firmach, które potrzebują jedynie wsparcia w bieżącej obsłudze zobowiązań (bez wprowadzania zmian w strukturze podmiotu). Postępowanie układowe, jak sama nazwa wskazuje, ma na celu wypracowanie korzystnego układu pomiędzy dłużnikiem a wierzycielami.

Jak przebiega postępowanie o zatwierdzenie układu?

Należy podkreślić, że cały proces może być wszczęty wyłącznie na wniosek dłużnika. Wyróżnia się następujące etapy otwarcia restrukturyzacji układowej:

  • złożenie wniosku,
  • rozpatrzenie dokumentu przez sąd restrukturyzacyjny wraz z wydaniem postanowienia o otwarciu lub odrzuceniu,
  • dostarczenie do sędziego-komisarza niezbędnych dokumentów,
  • zgromadzenie wierzycieli w celu przeprowadzenia głosowania nad układem,
  • sądowe rozpoznanie przyjętego układu.

Co należy dołączyć do wniosku o restrukturyzację układową?

W dokumencie składanym w sądzie trzeba podać dane osobowe dłużnika wraz z informacjami na temat wszystkich wierzycieli. Ponadto wnioskodawca musi dołączyć plan restrukturyzacyjny oraz spis wierzytelności. Postępowanie trwa około 12 miesięcy. Można zdecydować się na tryb uproszczony (jeśli wierzytelności sporne nie stanowią więcej niż 15%), który zamyka się zwykle w ciągu 2-3 miesięcy.