Na czym polega postępowanie układowe przyspieszone?

Istnieje kilka sposobów przeprowadzenia procedury oddłużania firm oraz spółek. Jedną ze stosowanych metod jest tzw. przyspieszona restrukturyzacja układowa, w przypadku której do porozumienia pomiędzy wierzycielami a dłużnikiem może dojść nawet w ciągu 2-3 miesięcy. Sprawdź, jak przebiega od strony formalnej postępowanie o zatwierdzenie układu oraz jakie niesie za sobą skutki.

Na czym polega przyspieszone postępowanie układowe?

Przede wszystkim należy podkreślić, że tego typu proces oddłużeniowy może zostać przeprowadzony wyłącznie w sytuacji, gdy suma wierzytelności spornych (uprawniających do głosowania nad układem) nie przekracza 15%. Przyspieszone postępowanie układowe pozwala zawrzeć stosowne porozumienie z wierzycielami na podstawie przedłożonego i zatwierdzonego spisu wszystkich wierzytelności. Złożony wniosek jest rozpatrywany przez sąd w niejawnym posiedzeniu w terminie około 7 dni.

Jakie są skutki otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu dla dłużnika?

Zadłużony przedsiębiorca jest zobowiązany do podjęcia współpracy zarówno z sędzią, jak i wyznaczonym nadzorcą sądowym poprzez składanie wszelkich niezbędnych wyjaśnień, przedkładanie dodatkowych dokumentów oraz udostępnianie firmowych ksiąg rachunkowych. Ponadto wszelkie mienie należące do dłużnika po otwarciu postępowania staje się tzw. masą układową, która zostanie wykorzystana głównie do zaspokojenia wierzycieli. 

Co należy zawrzeć we wniosku dotyczącym restrukturyzacji układowej?

Wszelkie wymogi formalne dotyczące składanego dokumentu zostały zawarte w art. 227 kpc. Poza danymi osobowymi dłużnika, we wniosku należy zamieścić również wykaz wierzycieli oraz sumę wszystkich wierzytelności, a także propozycje układowe z planem oddłużeniowym. Formularz najlepiej sporządzić we współpracy z doradcą restrukturyzacyjnym.