Jak planować eksport towaru?

Zarządzanie transportem międzynarodowym nie jest najłatwiejszą operacją. Zadanie to wymaga dobrej znajomości topografii Europy, utrzymywania kontaktów z przewoźnikami, a także dopełniania wielu formalności związanych z obowiązującymi procedurami. W wielu kwestiach pomóc mogą agenci celni. Jakie obowiązki wykonają za spedytorów? Sprawdź!

Ustalenie trasy to nie wszystko – eksport towaru złożonym procesem

Nie ulega wątpliwości, że eksport towaru to nie tylko wyzwanie logistyczne ograniczające się do ułożenia optymalnej trasy dostawy i wyboru najtańszego środka transportu. Spedytora czeka dużo wyzwań związanych z dopełnieniem obowiązków wynikających z aktualnych przepisów. 

Najtrudniej jest w przypadku dystrybucji ładunków poza kraje unijne. W takich przypadkach pojawia się konieczność przeprowadzenia procedury celnej, co oczywiście wymaga bardzo dobrego rozeznania. 

Osoba planująca procesy transportowe odpowiada także za przygotowanie dokumentacji, zgłoszenie usługi w różnych instytucjach czy uzyskanie stosownych zezwoleń. Dlatego warto poprosić o pomoc specjalistę z takiej agencji jak PORATH. 

W czym pomogą agenci celni?

Do głównych zadań agenta celnego należy przygotowanie odprawy, wyliczenie należnej kwoty cła i akcyzy oraz podatku VAT, a następnie dokonanie opłaty. Na tym kończy się jednak lista obowiązków. Spedytor może liczyć również na wsparcie z zakresu:

  • zastosowania możliwych zniżek lub zwolnień z niektórych opłat,
  • uzyskanie lub przygotowanie dokumentów potwierdzających legalność przewozu,
  • wykonanie rozliczeń i odprowadzenie podatków,

a także przy wielu innych formalnościach, jakich trzeba dopełnić, zanim proces transportu się rozpocznie.

Istotne jest, że nie każdy produkt dopuszczony jest do obrotu. Może zdarzyć się tak, że jego przyjęcie do dystrybucji będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy agent złoży stosowny wniosek. W planowaniu eksportu towarów znaczenie ma także czas odprawy. Należy mieć na uwadze, że w niektórych przypadkach operacje celne mogą wydłużyć dostawę. 

Planuj transport, a formalności zleć fachowcom!

Międzynarodowa dystrybucja ładunków wymaga sprawnego załatwiania formalności, co możliwe jest wyłącznie przy dysponowaniu odpowiednią wiedzą. Na szczęście eksport towaru nie musi być skomplikowany. Na rynku działają agencje celne, czyli zespoły doświadczonych fachowców, które pomagają spedytorom w organizacji transportu.